Openlucht landschap Ontstaan autochtoon impressionisme

In Tervuren en elders schildert Hippolyte Boulenger direct naar de natuur en wordt hij de centrale figuur van een kleine kunstenaarskolonie. Zélf lanceert hij op het salon van 1866 de benaming ‘School van Tervuren’, alluderend op de school van Barbizon die hem en zijn medekunstenaars diepgaand heeft beïnvloed. Zijn verfbehandeling is vrij en onstuimig en op die manier geeft hij op krachtige wijze uiting aan zijn getourmenteerde persoonlijkheid. Hij heeft invloed op een hele kunstenaarsgeneratie wat het ontstaan van een autochtoon impressionisme bewerkstelligt. Impressies van bos, stad of zee, soms in slechte weersomstandigheden, werden met directe en losse schriftuur en gevoelig kleurgebruik op het doek geschilderd. Zo had de vrije en soms ongecontroleerde borstel- en paletmestechniek van Vogels, alsook zijn schetsmatige en rijke materiebehandeling invloed op Ensor.